Trakya Firma Tanıtım ve Bilgi Platformu
TrakyaBurada.com | Trakya'nın Tanıtım ve Bilgi Platformu

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Reklam
ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda Anonim Şirket ve Limited Şirket Nedir,
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir, Anonim Şirket Nasıl
Kurulur, Limited Şirket Nasıl Kurulur konularında bilgi vermeye çalışacağız.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Nedir?
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla
sorumlu olan şirket türüne “anonim şirket” denir. Anonim şirket, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu (TKK)’nun 329. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Bir veya birden çok gerçek ve tüzel kişinin bir araya gelerek belirli bir ticaret unvan
alında birleşerek kurdukları esas sermayesi belirli olan şirket türüne ise “limited
şirket” denir. Limited şirket ise, TKK’nun 573. ve devamı maddelerinde
düzenlenmiştir.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?
Limited şirket ortaklık bakımından daha küçük yapıdayken anonim şirket çok daha
geniş ortak kitlelere hitap edebilecek yapıdadır. Anonim şirket en az 1 kişiyle kurulur
ve üst sınırı yoktur. Limited şirket ise en az 1 kişiyle en fazla ise 50 ortakla kurulabilir.
Anonim şirkette ortak sayısı 250’yi geçerse hisseler halka arz edilir. Limited şirkette
hisseler hiçbir şekilde halka açık olmaz.
Anonim şirket ve limited şirketin konusu kanunen yasak olmayan ekonomik amaçlı
her iş olabilir. Bankalar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, sigorta, finansal kiralama
ve faktöring şirketleri anonim olmak zorundadır. Limited şirket, anonim şirkete
hasredilmiş bu alanlarda ve dernek-vakıflara özgü hayır ve ilim amaçlı kurulamaz.
Anonim şirketin asgari sermayesi esas sermaye sisteminde 50 bin TL, kayıtlı
sermaye sisteminde 100 bin TL’dir. Limited şirketin asgari sermayesi ise 10 bin
TL’dir. Cumhurbaşkanı kararı ile 10 katına çıkarılabilir. Anonim şirkette sermaye
artışı, esas sermaye sisteminde genel kurul kararı ve esas sözleşme değişikliği ile,
kayıtlı sermaye sisteminde sadece yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Limited
şirkette ise sermaye artışı ancak genel kurul kararı ile yapılabilir, bu yetki yönetim
kuruluna devredilemez.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Anonim şirket, kurucuların kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin
tamamını ödemeyi kayıtsız ve şartsız taahhüt ettikleri imzalarının noterce onaylandığı
esas sözleşmede anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.
Kuruluşundan itibaren 30 gün içinde şirketin kurulduğu yer ticaret siciline kaydedilir.
Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmasıyla şirketin kuruluş aşaması tamamlanır.

Anonim şirket kurmak için genel olarak sunulması gerekli belgeler şunlardır:
 Dilekçe
 Ana sözleşme onayı
 Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 Tüm ortakların nüfuz cüzdanı örneği
 Oda kayıt beyannamesi
 Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük
işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi
ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların
Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi ibraz edilmelidir.
 Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan
herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için
mahkemeden alınmış kayyum atama kararı gereklidir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited şirket kurmak için öncelikle şirket sözleşmesi hazırlanır ve kurucuların
imzaları tasdik edilir. Şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyanları hazırlanır ve
onaylatılır. Rekabet Kurumu payı ve nakdi şirket sermayesi ödenir ve gerekli belgeler
Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulur.
Limited şirket kurmak için genel olarak sunulması gerekli belgeler şunlardır:
 Kurucuların imzalarını taşıyan şirket sözleşmesi
 Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin müdürlük görevlerini kabul ettiklerine
dair yazılı beyanlarının yer aldığı evrak
 Eğer müdürler kurulunda tüzel kişi var ise tüzel kişilik tarafından belirlenen
temsilcinin adı ve soyadı ve bu temsilciyi belirlemeye ilişkin yetkili organ
kararının noter onaylı örneği
 Eğer sermaye olarak ayni sermaye (taşınmaz mal) konmuşsa veya kuruluşta
devralınacak işletmeler varsa ve bunlara ilişkin mahkeme değer tespitinde
bulunması için bilirkişi değerlendirmesi yapmışsa bu raporların suretleri
 Eğer ayni sermaye konmuşsa bu ayni sermaye üzerinde herhangi bir kısıtlama
(ipotek vs. gibi) olmadığına dair ilgili tapu dairesinden alınacak yazı
 Ayni sermaye veya fikri mülkiyet hakkı ve bunlara benzer değerler sermaye
olarak konmuşsa her birinin kayıtlı bulunduğu sicile konuya ilişkin şerh
verildiğine dair belge
 Kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle şirketin kuruluşuna ilişkin
sözleşme yapılmışsa bu sözleşme metinleri (ayni hak ve işletme devirleri de
dahil olacak şekilde)
 Şirket müdürü veya müdürlerinin imza beyannameleri
 Rekabet Kurumu payının ödendiğine ilişkin makbuz, ödendi vs. belge

Somut olayda kurulacak şirkete göre ekstra belgeler gerekebilecektir. Bu belgeler her
anonim şirket ve limited şirket kurma başvurusunda istenen ortak belgelerdir.

Avukat Gizem GONCE & Stj. Avukat İlayda KORUDAĞ

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ