Trakya Firma Tanıtım ve Bilgi Platformu
TrakyaBurada.com | Trakya'nın Tanıtım ve Bilgi Platformu

Lüleburgaz İlkyardım Eğitim Merkezi – Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri

ADRES
Lüleburgaz/KIRKLARELİ
TELEFON
FİRMA HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

Lüleburgaz İlk yardım Eğitim Merkezimizde, Lüleburgaz’ın yanı sıra Kırklareli bölgesinin merkezi ile tüm ilçelerinde İlk yardım Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitimlerimiz 2 (İki) tam gün olarak gerçekleşmektedir.

Güncelleme Eğitimlerimiz ise 1 (Bir) tam gün sürmektedir.

Sabah: 09.00 – Akşam:17.00 arasıdır.

Hafta sonu ve Hafta içi gruplarımız mevcuttur.

İlk yardım Eğitimimizi tamamlamaya müteakip, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih ve saatte gerçekleşecek olan sınav sonrası geçer not alan kursiyerler İlkyardımcı Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Detaylar için irtibat numarası ile iletişime geçiniz.

Temel İlkyardım Eğitimi Ön Bilgiler

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlkyardım Eğitimi alabilir.

İlkyardım kursları Temel İlkyardım Eğitimi (16 saat) , Temel İlkyardım Güncelleme eğitimi (8 saat) ve Standart ilkyardım eğitimi (40 saat ) olarak düzenlenebilmektedir. Güncelleme eğitimlerine katılmak için 3 yıllık geçerlilik süresi dolmamış İlkyardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi Eğitmen Kadrosu

Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

Temel İlkyardım Eğitimi Sonunda Verilen Belge

Temel İlkyardım Eğitimin tamamına katılan ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık Bakanlığından onaylı İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı “İlkyardım Eğitim Merkezi” tarafından verilecektir.

Temel İlkyardım Eğitim Yeri

Firmanıza ait eğitim salonu ya da yetkilendirilmiş “İlkyardım Eğitim Merkezi” eğitim sınıflarımızda verilmektedir.

Temel ilkyardım eğitimi başvurusu için gerekli evraklar:
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
2 Adet Nüfus cüzdanı Fotokopisi

İlk Yardımcı Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliğine göre İlk Yardımcı olmak için;

En az ilkokul mezunu olmak,
Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak,
Sınavda Başarılı olarak, ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı almayı hak kazanmış olmak gerekmektedir.
İlk Yardımcı; ilk yardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın, mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardımcı sertifikası almış kişi yada kişilerdir.

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Temel İlkyardım Eğitiminin Amacı

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

Temel İlkyardım Eğitimi Önemi

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu amaçlarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ’de İlkyardım Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, ilkyardım eğitimi almış sertifikalı ilkyardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitimi Katkıları

İlkyardım Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre Kurumumuz, ilkyardım kursu açma ve kurs verme yetkisine sahiptir.

İlkyardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık ülkemizde ilkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında, ilkyardım eğitimi almanın, işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde, birçok kurumda iş bulmak için önemli bir şans olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca İlkyardım Yönetmeliği’nin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarda ilkyardım eğitimi almış olan kursiyerlerimizin iş bulmaları mümkündür.

Temel İlkyardım Eğitimi Hedefimiz

Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız tüm “İlkyardım Eğitim Merkezi” katılımcılarına ücretsiz verilmektedir.
Temel İlkyardım Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından onaylı alanında uzman İlk Yardım Eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Temel İlk yardım Eğitimi ile kendiniz, yakınlarımız ve işletme çalışanları için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenebilir, acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.
Temel İlkyardım Eğitimi sonunda yapılacak sınavda “İlkyardım Eğitim Merkezi” yetkili eğiticileri tarafından çalışma soruları dağıtılmaktadır.
Temel İlkyardım Eğitimi veren kurumlar arasında İlkyardım Eğitim Merkezimiz ilgili sınavlarda yüksek bir başarı oranı göstermektedir.
Temel İlkyardım Eğitimlerinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör ,maket , slayt vb. eğitim materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı onaylı “İlkyardım Eğitim Merkezi” Müfredatımız;

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ
HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
KANAMALARDA İLKYARDIM
YARALANMALARDA İLKYARDIM
YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM
KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM
BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM
GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM
BOĞULMALARDA İLKYARDIM
HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
KURS DEĞERLENDİRMESİ VE KAPANIŞ

(Etiketler: Lüleburgaz ilkyardım, lüleburgaz ilkyardım eğitimi, Babaeski ilkyardim, luleburgaz ilkyardim egitimi, babaeski ilkyardim egitimi, corlu ilkyardim, corlu ilkyardim egitimi, demirkoy ilkyardim, demirkoy ilkyardim eğitimi, kirklareli ilkyardim egitimi, kırklareli ilkyardim, kofcaz ilkyardim, pehlivankoy ilkyardim, pinarhisar ilkyardim egitimi, pinarhisar ilkyardim, ilkyardim egitim merkezi, ilkyardım, vize ilkyardim egitimi, vize ilkyardım, luleburgaz ilkyardim, ilkyardim egitim merkezi)

KURUMLAR AÇISINDAN İLKYARDIMIN ÖNEMİ

İlkyardım eğitiminin kuruma sağlayacağı yararlar ;

* Şirket içinde ve dışında oluşan acil durumlarda, ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlar.

* Eğitimin paylaşılmasıyla kurum çalışanlarının yakın çevresinin de bilinçlenmesine katkıda bulunulur

* Toplumda oluşmamış ilkyardım bilincinin düzeltilmesine katkı sağlar.

* Personelin kuruma ait olma duygusunu güçlendirir.

* Personelin sağlık sorunu ortaya çıkmadan olası hastalıklara karşı korunma bilincini geliştirir.

* İlkyardım eğitiminin insan hayatına verilen önemle paralel olması bilinciyle, çalışanların bağlı bulunduğu kuruma, daha sempati ile bakmasına ve iş veriminin artmasına katkı sağlar.

* Ayrıca alınan acil müdahale ve ilkyardım eğitimi, kurum imajının yükselmesine katkıda bulunur .

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ AÇISINDAN İLKYARDIM EĞİTİMİ

Eğitimimiz bir çok kurum tarafından, promosyon, halkla ilişkiler faaliyeti ve tanıtım amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Türkiye’nin seçkin kurumları, daha kaliteli ve insana yönelik faaliyetlerde bulunmak, çalışanlarının ve hizmet sundukları insanların günlük hayatlarındaki riskleri azaltmak ve onlara değer verdiklerini göstermek amacıyla, bizden bu eğitimi aldılar.

Bu kurumlardan bazıları, “Arama Kurtarma Ekipleri” kurarak, bu bilgilerini tüm (TÜRKİYE) yararına dönüştürdüler.

İlkyardım eğitiminin kurumlara geri dönüşümü çok yönlü olmaktadır. Ayrıca alınan bu eğitim, sosyal bir kimlik kazanarak, sektördeki aynı işi yapan diğer firmalardan o kurumu ayırmakta, tüketicinin dikkat ve ilgisini çekmektedir .

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

 1. Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
 2. Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 3. Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 4. Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 5. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 6. Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 7. Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
 8. Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),

Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.

Yaralanmalara karşı doğru müdahale etmek hayati önem taşıyan ciddi bir iş. Bu konuda bireylerin atacakları en sağlam adımlardan biri ilkyardım konusunda bilinçlenmek ve bilgilenmek olacaktır. Özellikle ülkemizde traji-komik ilkyardım müdahalelerine sıkça rastlıyoruz. En basit ilkyardım müdahalelerinden bayılmalarda bile bayılan kişiyi ayıltmak için ağzına kaşık çatal sokanlar mı anahtarla ağzını açmaya çalışanlar mı… Elbette bu tür traji komik olaylar bilmemezlikten ve bilinçsizlikten kaynaklanıyor.

Peki ilkyardım konusunda bilinç edinmek ve bilgilenmek için neler yapılabilir? Bu konuda Sağlık Bakanlığından onaylı ilkyardım eğitim merkezlerinden eğitimler alabilirsiniz. İki günlük eğitim sonrasında gireceğiniz sınavdan geçer not alınca bir ilkyardımcı kimliği edineceksiniz.

İLKYARDIMCI KİMDİR?

Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullamadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye İLKYARDIMCI denir.

İLKYARDIMCI olmak için Sağlık Bakanlığına bağlı İlkyardım eğitimi vermekle yetkili olan kurum ve kuruluşlardan 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler sonrasında Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılacak olan uygulamalı ve teorik sınavda başarılı olan herkese SAĞLIK BAKANLIĞI onaylı İLKYARDIMCI Sertifikası ve İLKYARDIMCI Kimlik Kartı verilmektedir.

İLKYARDIMCININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • İlkyardım bir insanlık görevidir.
 • Öncelikle kendinizin ve çevrenizin güvenliğini sağlamanız gerektiğini unutmayın.
 • Bir ilkyardım durumunda irtibata geçmeniz gereken sağlık kuruluşlarının ve yetkili

kuruluşların telefonlarını ile ilgili önceden bilgi sahibi olmaya çalışın.

 • İlkyardım bilgilerinizi yenilenen bilgiler ışığında güncelleyin.
 • Olay yerinde bulunan kişileri organize ederek size yardımcı olmalarını sağlayın.
 • Kazayı mutlaka 112’ye haber verin. İlkyardım eğitimi aldıysanız bunu 112’ye belirtin. Olayın yeri, kaç yaralı var, yaşları, 112’nin dışında gelmesi gereken başka ekiplerde varsa (İtfaiye vs.) önceden haber verin.
 • Soğukkanlı olun, paniği önleyin ama durumu olduğundan farklı göstermeyin. Olay

yerindekilere ve sağlık ekiplerine doğru bilgi aktarımı yapın. Eğer kazazedenin

durumu ağırsa ya da ölmüşse fark ettiğiniz an olay yerindekileri haberdar edin.

 • Kazazedeyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak güvenliğini sağlayın.
 • Solunum, dolaşım, kanama, şok ve ağır yaralanmalar gibi durumları tanıyın.
 • Yapacağınız tanıya göre çevreye bilgi verin ve ilkyardım uygulayın.
 • Olaydaki yaralılara öncelik sırasına göre ilkyardım uygulayın.(Triaj)
 • Kazazedeyi/kazazedelileri doğru pozisyonda, zarar vermeden taşıyın.

Unutmayın ilkyardım hayat kurtarır ve bu dünyada bir insan hayatını kurtarmaktan daha değerli bir şey yoktur.
18 Mart 2006′ dan itibaren T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlar tarafından iş yerlerine denetimler başlamıştır. Firmanızın bu hususta sıkıntıya düşmemesi için hemen ilkyardım eğitimi için 0 532 164 8111 nolu iletişim numarasını arayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz . İlkyardım Eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafindan onaylı eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir…

Ayrıca bireysel katılımcılar ilk yardım eğitimlerini kursumuza gelerek alabilme imkanına sahiptirler.

İlkyardım eğitiminin amacını, yalnızca kanuni olarak yerine getirilmesi gereken bir sertifika programı olarak algılamak son derece yanlıştır.
Eğitim alan ve bu eğitim programında başarılı olan bir kursiyerin hayatının geri kalan kısmında iş yerindeki arkadaşları dahil aile fertlerine ve arkadaşlarına da bir gün hayati derecede önemli olan müdahalede bulunması gerekebilir. Bunlar yaşanan örneklerle sabittir.

Sonuç olarak ilkyardım eğitimleri sertifika programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikası elde etmekle birlikte ömür boyu yaşamının her anında çevresindeki kişilere bilinçli bir müdahaleyi yapabilecek düzeye gelmektedir.

Gelin sizde bir hayat kurtarın…

İlkyardımcı Ol, Pişman Olma !

(Etiketler: Lüleburgaz ilkyardım, lüleburgaz ilkyardım eğitimi, babaeski ilkyardim, luleburgaz ilkyardim egitimi, babaeski ilkyardim egitimi, corlu ilkyardim, corlu ilkyardim egitimi, demirkoy ilkyardim, demirkoy ilkyardim eğitimi, kirklareli ilkyardim egitimi, kırklareli ilkyardim, kofcaz ilkyardim, pehlivankoy ilkyardim, pinarhisar ilkyardim egitimi, pinarhisar ilkyardim, ilkyardim egitim merkezi, ilkyardım, vize ilkyardim egitimi, vize ilkyardım, luleburgaz ilkyardim, ilkyardim egitim merkezi)

Henüz resim eklenmemiş.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz harita eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

FİRMA HAKKINDA BİR YORUM YAZIN
Reklam
FİRMAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ